Struktura organizacyjna KPP - Struktura organizacyjna - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna KPP

Struktura organizacyjna KPP

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 
W skład Komendy Powiatowej  Policji w Jarosławiu wchodzą:

1) kierownictwo:

a)     Komendant Powiatowy Policji,
b)     I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, nadzorujący służbę kryminalną,
c)     Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, nadzorujący służbę prewencyjną,

 
2) komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

a)   Wydział Kryminalny,
- Referat Operacyjno-Rozpoznawczy
- Zespół Techniki Kryminalistycznej
- Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób
- Zespół  Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców
- Zespół Przestępczości Nieletnich
- Zespół do walki z Przestępczością przeciwko mieniu
- Zespół do walki z Przestępczością narkotykową

b)   Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą;

      - Zespół do Walki z Korupcją
 
3) komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

 -  Wydział Prewencji,

- Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii
- Zespół Wykroczeń
- Zespół Dyżurnych
- Zespół Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego
   

 
- Wydział Patrolowo-Interwencyjny 
 -   Zespół Interwencyjny
 -   Zespół Ochronny

  - Wydział Ruchu Drogowego

  - Rewir Dzielnicowych

  - Jednoosobowe stanowisko do spraw  Prasowo-Informacyjnych;
-    Posterunek Policji w Wiązownicy
     a) Zespół Kryminalny
     b) Zespół Prewencji
 

4) komórki organizacyjne służby wspomagającej działalność Policji w zakresie  organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

a)  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
- Zespół Kadr i Szkolenia;
- Zespół Finansów i Zaopatrzenia;
- Zespół Łączności i Informatyki;
- Zespół Obsługi Kancelaryjnej;


Jednoosobowe stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

- Zespół do spraw Ochrony informacji niejawnych i Kancelaria Tajna;

- Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Skarg i Wniosków;

- Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji
Jednostki podległe:

1.   Komisariat Policji w Pruchniku
     a) Zespół Kryminalny
     b) Ogniwo Prewencji
     c) Zespół Patrolowo-Interwencyjny
     d) Zespół Dzielnicowych
     e) Zespół Dzielnicowych w Rokietnicy
     f) Zespół Dzielnicowych  w Roźwienicy

2.  Komisariat Policji w Radymnie

a) Kierownictwo
b) Zespół Kryminalny
c) Ogniwo Prewencji:
- Zespół Patrolowo-Interwencyjny
- Zespół Dzielnicowych
- Zespół Dzielnicowych w Laszkach
 

Metryczka

Data publikacji 26.06.2009
Data modyfikacji 03.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.szt. Anna Długosz
Osoba udostępniająca informację:
asp.szt. Anna Długosz KPP Jarosław
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Anna Długosz
do góry