Status prawny - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Podstawy prawne działania KPP w Jarosławiu
Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U.07.57.390) Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu wykonuje na obszarze powiatu jarosławskiego zadania Policji w sprawach ochrony i bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.

Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej Policji.


Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu jest obiekt Komendy Powiatowej w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 50.

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu określają:

1) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /z późn.zm./ - tekst jednolity

2) Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

3) Regulamin z dnia 08 października 2019 r. Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 
 

Metryczka

Data publikacji 24.06.2009
Data modyfikacji 15.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Anna Długosz
do góry