Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Podstawy prawne działania KPP w Jarosławiu
Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U.07.57.390) Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu wykonuje na obszarze powiatu jarosławskiego zadania Policji w sprawach ochrony i bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.


Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej Policji.


Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu jest obiekt Komendy Powiatowej w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 50.

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu określają:

1) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /z późn.zm./ - tekst jednolity

2) Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

3)  Regulamin  z dnia 30 sierpnia 2012 r. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

4) Regulamin z dnia 10 czerwca 2013r. Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

5) Regulamin z dnia 27 listopada  2015 r. Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

6) Regulamin z dnia 17 marca 2016 r. Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

7) Regulamin z dnia 28 kwietnia 2016 r. Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

8 ) Regulamin z dnia 01 lipca 2016 r. Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

9 ) Regulamin z dnia 30 sierpnia 2016 r. Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu 

10) Regulamin z dnia 12 października 2017 r. Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 
 

Metryczka

Data publikacji 24.06.2009
Data modyfikacji 27.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Marta Gałuszka
do góry