Stanowienie aktów prawnych - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Stanowienie aktów prawnych

Zgodnie z Decyzją Nr 133/2012  Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu  z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zasad postępowania ze zbiorem resortowych i pozaresortowych przepisów prawnych w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu i Komisariacie Policji w Radymnie.


Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu wydaje następujące akty prawne: 
        
1)  decyzje,
2)  regulaminy,
3)  rozkazy
oraz zawiera porozumienia.


Metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji aktów prawnych oraz formy i metody wykonywania pomocy prawnej w Policji określa Zarządzenie nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.Urz. KGP nr 21 poz. 131 z późn. zm.)


Projekt aktu prawnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. – (Dz.U. nr 100 poz. 908).
 

Metryczka

Data publikacji 04.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
starszy aspirant Marta Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
starszy aspirant Marta Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
starszy aspirant Marta Gałuszka
do góry