Opłaty - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty

CZYNNIKI BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU OPŁAT ZA NIETYPOWE WNIOSKI O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ




Informujemy, że ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Niemniej jednak, opłata może być pobrana jedynie jeżeli informacja udostępniania jest na wniosek oraz jej przygotowanie zgodnie z wnioskiem wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.


Przy ocenie kosztów każdorazowo pod uwagę będą brane następujące czynniki:


 

 • liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
   
 • czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
   
 • koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
   
 • koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.
   

Metryczka

Data publikacji 05.01.2012
Data modyfikacji 16.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom.Marta Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Marta Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
starszy aspirant Marta Gałuszka
do góry