Kierownictwo KPP - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo KPP

 

Kierownictwo KPP

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI –  mł. insp. Mariusz RABKA

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI –  nadkom. Artur WASIUTA


ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI –  kom. Jan WOJTOWICZ


WYDZIAŁ KRYMINALNY

NACZELNIK –  asp. szt. Jarosław WESTFAL

ZASTĘPCA NACZELNIKA  –  podkom. Herbert BĄCAL

ZASTĘPCA NACZELNIKA – podkom. Tyberiusz ŁABUZ

KIEROWNIK -  asp. Mateusz BANAŚ


WYDZIAŁ PREWENCJI

NACZELNIK – nadkom. Janusz SZKOŁA
 

REWIR DZIELNICOWYCH

KIEROWNIK -  asp. szt. Stanisław LEWANDOWSKI
 

  
WYDZIAŁ PATROLOWO-INTERWENCYJNY

NACZELNIK  –  asp. szt. Witold REJENT

ZASTĘPCA NACZELNIKA – asp. szt. Krzysztof PROKOP

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

NACZELNIK – asp. szt. Witold LIS


WYDZIAŁ dw. z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

NACZELNIK – asp. szt. Dorota KOCHANOWICZ


WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

NACZELNIK –  kom. Marta GAŁUSZKA


KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W RADYMNIE

KOMENDANT - asp. szt. Wiesław ŁYŻEŃ

ZASTĘPCA KOMENDANTA - podkom. Robert JOHNSON

KIEROWNIK - asp. szt. Adam SMOLIŃSKI


KOMISARIAT POLICJI W PRUCHNIKU

KOMENDANT- asp. szt. Wojciech MIKŁASZ

KIEROWNIK - asp. szt. Stanisław KORYTKO


POSTERUNEK POLICJI W WIĄZOWNICY

KIEROWNIK - asp. szt. Dariusz FRENDO


 

Metryczka

Data publikacji 24.06.2009
Data modyfikacji 29.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.szt. Anna Długosz
Osoba udostępniająca informację:
asp.szt. Anna Długosz redaktor naczelny
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Anna Długosz
do góry